Dokumenty

Zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej

 1. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. moich danych osobowych Współpracującym z POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.
 2. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców* spółce POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o., przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta oraz w celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym Współpracującym Kredytodawcom* poprzez przeprowadzenie przez POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. na wniosek Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.

* Lista współpracujących kredytodawców:

 • Alfa Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka nr 50/54 lok. 428,
 • ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawska 6/32,
 • Axcess Financial Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taneczna 18,
 • Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73,
 • Cashalot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123A,
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8,
 • Credissimo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 53/1,
 • Creditstar Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53,
 • Ducatos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B,
 • Easy Money Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A,
 • Eridu Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87,
 • Euroloan Consumer Finance Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działdowska 11/10,
 • Ferratum Bank P.l.C z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długa 11/13,
 • Forial Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bronowicka 75B/1,
 • Getbucks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96,
 • ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowska 6A,
 • IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 136,
 • LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Jurowiecka 56,
 • Niniwa Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16,
 • Nordecum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4/13,
 • Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowa 12,
 • Polcredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokorna 2/1044,
 • Primastar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10,
 • Prosperial Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kutnowska 1-3,
 • RATADO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 19/20,
 • SOLVEN Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 64/U1,
 • SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 11/27,
 • TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborska 58-68,
 • TF Bank AB Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 103A,
 • Tusumi Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Składowa 12, Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20,
 • VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123 A,
 • VIPPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 22,
 • Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B „D”,
 • Zaliczka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Przesnyska 6B.

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami