Zdobądź pieniądze
w 3 łatwych krokach

1
Wniosek

Wprowadź dane osobowe. Zajmie to ok. 10 min.

2
Weryfikacja

Sprawdzimy wprowadzone przez ciebie dane w ciągu kilku minut

3
Przelew środków

Dostaniesz przelew na podane konto po weryfikacji

Potrzebujesz pomocy?

Oddzwonimy do ciebie w godzinach pracy
Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane
pytania

Jak mogę wziąć pożyczkę? Gdzie?

Wniosek o pożyczkę można złożyć na stronie internetowej https://pozyczkapieniedzy.pl/ lub osobiście, w siedzibie firmy pod adresem Złota 59, Biurowiec Lumen, 9 piętro, lok. 910, 00-120 Warszawa, Polska.

Jakie dokumenty wymagane są do uzyskania pożyczki?

Do uzyskania pożyczki potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Mam ukończone 18 lat. Czy mogę starać się o przyznanie pożyczki?

Nie. Pożyczki udzielane są osobom, które ukończyły 21 lat.

Jak mogę spłacić pożyczkę?

Pożyczkę można spłacić na kilka sposobów:

  • poprzez stronę internetową https://pozyczkapieniedzy.pl/
  • gotówką w siedzibie firmy, która mieści się pod adresem Złota 59, Biurowiec Lumen, 9 piętro, lok. 910, 00-120 Warszawa, Polska
  • przelewem bankowym na jeden ze wskazanych rachunków bankowych

Rachunek Santander Bank Polska S.A. PL 77 1090 2851 0000 0001 3739 7091

Rachunek Bank Millennium S.A. PL 65 1160 2202 0000 0003 3115 3948

Jaką największą kwotę mogę otrzymać przy pierwszej pożyczce?

Ubiegając się o pierwszą pożyczkę można otrzymać od 500 zł do 1500 zł na okres 30 dni

Drugą pożyczkę można otrzymać od 500 zł do 3000 zł na okres 30 dni

Trzecią i każdą kolejną pożyczkę od 500 zł do 5000 zł na okres 30 dni

O nas

Firma należy do międzynarodowej grupy finansowej, która prowadzi działalność od 2012 roku. Firma świadczy wysokiej jakości usługi kredytowe przy użyciu nowoczesnego sprzętu i narzędzi informatycznych.

Misją firmy jest udzielanie pożyczek konsumenckich osobom w wieku od 21 do 75 roku życia w łatwy, szybki i wygodny sposób w momencie, gdy ich potrzebują.

Informacje dotyczące Pożyczkodawcy

Pożyczkodawcą jest spółka POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000686386, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272813240, REGON 367797959. POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pożyczki 1000 zł;
Czas obowiązywania umowy 30 dni;
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1913,99%, stała roczna stopa oprocentowania RSO 7,2%, odsetki kapitałowe 5,92 zł., prowizja 274,66 zł., całkowity koszt pożyczki 280,58 zł., całkowita kwota do zapłaty 1280,58 zł.

Refinansowanie pożyczki, opóźnienie w spłacie pożyczki, wezwanie do spłaty
Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pożyczki refinansującej. Refinansowanie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za skorzystanie z usługi uzależnionej od kwoty pożyczki refinansowanej oraz terminu na który ma być dokonane refinansowanie. Pełen koszt refinansowania dostępny jest po zalogowaniu do Strefy Klienta.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

Pożyczkobiorca zostanie wezwany do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt telefoniczny, wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem POŻYCZKA REFINANS Sp. z o. o.. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) w sytuacji braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Krajowy Rejestr Długów, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Krajowy Rejestr Długów jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Krajowy Rejestr Długów oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl .

W celu rozstrzygnięcia sporu, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej TUTAJ . Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania pożyczki i realizacji umowy pożyczki jest Pożyczkodawca: POŻYCZKA PIENIĘDZY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000686386. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody na działania marketingowe, a także w związku z realizacją umowy pożyczki, dane Pożyczkobiorcy będą ujawniane upoważnionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Pożyczkodawcy.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: info@pozyczkapieniedzy.com

Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Więcej informacji dotyczących danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności .